جراحی تومور ران

جراحی ران

تومور استخوان ران؛ این بیمار پسر ۱۸ ساله ای بود که مدتها از درد ران و زانو رنج میبرد و درمان های مختلفی براش انجام شده بود ولی بهبودی نداشت.
تومور ران پا

تومور استخوان ران

جراحی ران؛ این بیمار آقای ۳۵ ساله ای بودند که با درد زانو مراجعه کردند و پس از بررسی متوجه تومور در قسمت پایینی استخوان ران نزدیک زانو شدیم که پس از نمونه برداری تومور بدخیم از نوع سارکوم یویینگ گزارش شد که خوشبختانه در مراحل اولیه بیماری مراجعه کردند....
جراحی ران

جراحی ران

جراحی ران؛ این بیمار آقای ۴۷ ساله ای بودند که با توده سفت و بدون درد در کشاله ران راست مراجعه کردند که در واقع یه تومور بدخیم از جنس غضروف بود. جراحی بسیار سختی بود!
تومور استخوان ران

تومور استخوان ران

تومور استخوان ران؛ این بیمار پسر ۱۸ ساله ای بود که مدتها از درد ران و زانو رنج میبرد و درمان های مختلفی براش انجام شده بود ولی بهبودی نداشت.