تومور مچ پا

جراحی مچ پا؛ این بیمار دختر ۲۲ ساله ای بود که سابقه تومور خوشخیم ولی مهاجم مچ پای چپ داشت و دوسال قبل توسط یکی از همکاران جراحی شده بود.

چند ماه اخیر مجددا درد توی مچ پا ایجاد شده بود و تو بررسی ها متوجه عود شدیم و تومور رو مجددا تخلیه کردیم و با سیمان ارتوپدی پر کردیم. در تومورهای خوشخیم هم باید پیگیری منظم انجام بشه تا در صورت عود زودتر مشخص و درمان بشه.

جراحی مچ پا

متاسفانه این بیمار هیچ پیگیری ای طی دو سال بعد از عمل اول نداشته و تخریب استخوان زیادی برای بیمار ایجاد شده بود!

شما می توانید با مراجعه به بخش های زیر از آخرین مقالات علمی، فیلم های جراحی و تصاویر بیماران در رابطه با نحوه انجام عمل، مراقبت های بعد و قبل از آن اطلاعات کافی را کسب نمایید. توجه نمایید که دکتر فرشاد ابوالقاسم زاده اولین فوق تخصص تومورهای عضلانی و استخوانی در کشور می باشند.