تومور ژانت سل

تعریف

تومور ژانت سل در دست و پا نادر است. تنها ۱٫۵ تا ۵ درصد این تومور ها در دست و پا دیده می شوند. شایع‌ترین محل بروز این تومور انتهای تحتانی استخوان ران است.

هیچ توافقی در مورد روش ارجح درمان آن وجود ندارد درمان های پیشنهاد شده، از  تراشیدن و تخلیه تومور یا کورتاژ (با یا بدون داروهای کمکی یا adjuvants) تا برداشتن کامل استخوان مبتلا تا حتی قطع عضو متغیر است.

نرخ عود محلی در هر نقطه بین ۰٪ و ۱۰۰٪ پس از عمل جراحی گزارش شده است. بیشتر موارد عود در طی دو سال اول اتفاق می افتد جراحی و برداشتن کامل استخوان نشان داده شده است که با عود کمتری همراه است (۰٪ به ۵۰٪)  با این حال، بازسازی پس از برداشتن کامل استخوان مشکل است و عملکرد عضو پس از بهترین بازسازی ممکن است به حالت اولیه قبل از بیماری بر نگردد.

در یک بررسی سیستماتیک بر روی ۱۲ گزارش جامع از مرکز معتبر علمی جهان ، که شامل ۹۱ بیمار مبتلا به GCT استخوان های کوچک دست و پا میشد،  میزان عود  به ترتیب زیر بود:

  • ۷۲٪ در کسانی که برای درمان کورتاژ شده بودند،
  • ۱۳٪  در کسانی که تحت درمان با کورتاژ به علاوه داروهای کمکی( adjuvant)  قرار گرفته بودند.
  • ۱۵% در کسانی که استخوان مبتلا به تومور در آنها کاملا برداشته شده بود،
  • و ۱۰٪ (۱ از ۱۰) در کسانی که درمان با قطع عضو برای آنها انجام گرفته بود .

تومور ژانت سل 

با نگاه به آمار فوق می توان دریافت که حتی با قطع عضو نیز احتمال برگشت تومور وجود دارد. بنابر این بیماران عزیز توجه داشته باشند که هر چند تیم درمانی ما بیشترین تلاش را برای بهبود کامل بیماران مبتلا به این تومورها انجام می دهد با این وجود بدلیل ماهیت تهاجمی این تومورها نمیتوان نتیجه درمان را در همه موارد تضمین کرد.

تومور ژانت سل 

مطلب دیگر مقدار عملکرد عضو پس از درمان جراحی است. هر چند روش هایی که در آنها استخوان مبتلا را بطور کامل بر میداریم با عود کمتری همراه است اما عملکرد اندام پس از این درمان ها کمتر از عملکرد اندام در درمان هایی است که استخوان مبتلا تراشیده می شود و برداشته نمی شود.

بطور تقریبی می توان گفت چنانچه تومور ژانت سل محدود به داخل استخوان باشد و از استخوان بیرون نزده باشد درمان با تراشیدن استخوان مبتلا بهمراه داروهای کمکی (adjuvants)  بهتر است زیرا در این موارد ذاتا عود کمتر است و بهتر است برای حفظ عملکرد اندام از روش کم تهاجمی تراشیدن تومور بهره برد.

در مواردیکه تومور به ورای استخوان مبتلا دست اندازی کرده است (این مورد به بهترین شکل ممکن در ام آر آی دیده می شود) چون میزان عود بالا است بهتر است از روشهای جراحی وسیع تر که با عود کمتر همراه است استفاده کرد هرچند پس از بهبود تومور عملکرد اندام بازسازی شده بخوبی اول نیست.