اوستئوبلاستوما

استئوبلاستوما

تعریف

یک تومور خوش خیم استخوان ساز است که شباهت زیادی به اوستئوئید اوستئوما دارد. تفاوت این تومور با اوستئوئید اوستئوما توانایی رشد بیشتر اوستئوبلاستوما است که اندازه آن به بیشتر از یک و نیم سانتی متر می رسد.

سمنتوبلاستوما در فک در واقع همان اوستئوبلاستوما است که در فک در مجاورت ریشه دندان ها ایجاد می شود.

یافته های بالینی

  • سن شایع بروز این تومور در دهه دوم و سوم است. با این وجود در سنین ۵ تا ۴۵ سالگی دیده می شود.
  • مانند اوستئوئید اوستئوما در مردان دو برابر زنان دیده می شود.
  • بیش از ۴۰ درصد موارد در ستون فقرات، استخوان خاجی، لگن و قسمت فوقانی ران ها دیده می شود. 
  • ناحیه شایع بعدی  فک و استخوان های سر و صورت است.
  • مانند اوستئوئید اوستئوما، در اسکلت اندام ها بیش از همه در ناحیه بالایی استخوان ران و گردن استخوان ران دیده می شود.
  • همچنین در اندام فوقانی بیش از همه در استخوان بازو دیده می شود.
  • برخلاف اوستئوئید اوستئوما درد شبانه که با مسکن ها کاملا برطرف شود در آن خیلی شاخص نیست.
  • در ستون فقرات اوستئوبلاستوم می تواند علاوه بر درد با ایجاد فشار بر اعصاب  باعث فلج شود.
  • همچنین می تواند منجر به انحراف (اسکولیوز) دردناک ستون فقرات شود.
  • اوستئوبلاستومای سمی به وجود اوستئوبلاستوما همراه با  علائم تب، کم اشتهایی، کاهش وزن، چماقی شدن ناخن هاف و التهاب منتشر پرده استخوان ها گفته می شود.

یافته های رادیوگرافیک

بطور کلی علائم رادیوگرافیک اوستئوبلاستوم شبیه اوستئوئید اوستئوما است(شکل ۱).

Osteoid Osteoma

واکنش استخوان سازی در اطراف تومور ممکن است ناچیز باشد یا وجود نداشته باشد. این تومور می تواند مانند کیست آنوریسمال استخوان  باعث اتساع شدید استخوان شود.

اتساع استخوان و حتی تخریب حاشیه استخوان در ۴۰ درصد اوستئوبلاستوما دیده می شود. اوستئوبلاستوم زوکستا کورتیکال هنگامی است که این تومور در سطح استخوان دیده می شود و این حالت البته بسیار نادر است. در ستون فقرات اوستئوبلاستوما در عناصر پشتی مهره ها دیده می شود (شکل ۲).

Osteoid Osteoma

سی تی اسکن روش تشخیصی انتخابی برای اوستئوبلاستوما است.

درمان

برداشتن کامل تومور بوسیله جراحی درمان اصلی این تومور است. در مواردی که امکان این عمل میسر نباشد، مانند اوستئوبلاستوم ستون فقرات،  میتوان از پرتو درمانی کمک گرفت.

عود این تومور حدود ۲۵ درصد است. ممکن است عود های مکرر در یک بیمار دیده  شود. درمان عود تومور نیز مانند دررمان تومور اولیه است. بندرت این تومور میتواند بدخیم شود.